در چند منطقه استپاناکرت آب وجود ندارد

49در چند منطقه استپناکرت آب وجود ندارد

شهرداری استپناکرت بیانیه ای صادر کرده است که در آن آمده است:

شهروندان گرامی ، به دلیل گرمای هوا در روزهای اخیر ، رودخانه های تغذیه کننده استپناکرت کم آب شده اند که در نتیجه آن ذخایر آب در تصفیه خانه ها کاهش یافته است. این دلیل اختلال در تامین آب در برخی از ولسوالی ها است.

شرکت آبرسانی ، آب و فاضلاب CJSC ، تمام تلاش خود را می کند تا مشکلات سیستم را که ماهیت عینی دارد ، یک ساعت قبل حل کند. عذر می خواهیم.

Source link