تصادف در “تات” بر اثر صاعقه ایجاد شد. ․41 بازدید کننده تخلیه شدند

74جامعه:

تصادف در “تات” بر اثر صاعقه رخ داد. ․41 بازدید کننده تخلیه شدند

اعلام مدیریت راه آهن “TATS” در مورد حادثه ای که امروز رخ داد بر:

بازدیدکنندگان عزیز ،

به اطلاع شما می رسانیم که به دلیل تصادف امروز ، همه بازدیدکنندگانی که در راه آهن باقی مانده بودند با موفقیت تخلیه شدند.

به اطلاع شما برسانیم که این حادثه با رعد و برق رخ داد ، در مجموع 41 بازدید کننده در دو غرفه حضور داشتند.

در حال حاضر ، راه آهن بدون مشکل کار می کند. ما ، مانند همیشه ، همه روزه ، به جز دوشنبه ها ، از ساعت 10:30 تا 19:00 کار خواهیم کرد.

Source link