معلوم است که چه کسی معاون شهردار آجاپنیاک را کتک زده است Shamshyan.com:

65جامعه:

معلوم است که چه کسی معاون شهردار آجاپنیاک را کتک زده است Shamshyan.com:

پلیس متوجه شد چه کسی آرتاک هاکوبیان 30 ساله ، معاون منطقه اداری آژاپنیاک ایروان را کتک زده است. Shamshyan.com بر اساس اطلاعات ، جورجی گالستیان 20 ساله ، ساکن ایروان ، مظنون است. این وب سایت می نویسد که پلیس اقدامات لازم را برای یافتن مظنون انجام می دهد.

پیشتر گزارش داده بودیم که معاون ناحیه اداری آجاپنیاک ، آرتاک هاکوبیان گزارشی را در مورد صدمات بدنی وارد شده به پلیس به پلیس ارائه کرده است.

Source link