آرمن سرکیسیان پیام تبریکی به رئیس جمهور اکوادور ارسال کرد

51آرمن سرکیسیان پیام تبریکی به رئیس جمهور اکوادور ارسال کرد

آرمن سرکیسیان رئیس جمهور به مناسبت روز ملی جمهوری اکوادور پیام تبریکی به رئیس جمهور اکوادور گیلرمو لاسو ارسال کرد.

وی گفت: “من متقاعد شده ام که روابط مبتنی بر احترام متقابل بین مردم ارمنستان و اکوادور می تواند مبنایی برای آشکارسازی پتانسیل همکاری های بین دولتی بین کشورهای ما باشد.” در پیام رئیس جمهور ذکر شده است.

Source link