“اوپل کامبو” از جاده بیرون آمد و با ستون برخورد کرد 3 نفر کشته شدند

53“اوپل کامبو” از جاده بیرون آمد و با ستون برخورد کرد 3 نفر کشته شدند

در 9 آگوست ، ساعت 18:06 بعدازظهر ، مرکز مدیریت بحران منطقه کوتایک با هشدار مواجه شد که تصادف در نزدیکی پل روستای ارزنی رخ داده است.

یک تیم آتش نشانی از گروه آتش نشانی بخش نجات منطقه ای وزارت امور اضطراری و تیم امداد و نجات مرکز ویژه نجات بخش نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

مشخص شد خودروی “اوپل کامبو” از جاده خارج شده و با ستون برخورد کرده است.

امدادگران 3 جسد را از خودرو خارج کردند.

Source link