وضعیت در مرز ارمنستان و آذربایجان تا ساعت 23:00

47وضعیت در مرز ارمنستان و آذربایجان تا ساعت 23:00

در 11 آگوست ، از ساعت 15:30 تا 20:00 ، یگان های نیروهای مسلح آذربایجان بار دیگر دست به تحریک زدند و با شلیک اسلحه های کالیبر مختلف به مواضع ارمنیان واقع در بخش یراشخ در مرز ارمنستان و آذربایجان شلیک کردند.

آتش دشمن با اقدامات متقابل مواضع ارامنه خاموش شد. از طرف ارمنی تلفات جانی در بر ندارد.

تا ساعت 23:00 ، وضعیت در مرز ارمنستان و آذربایجان نسبتاً پایدار است.

وزارت دفاع

Source link