جابجایی چراغ های راهنمایی در خیابان خورناتی

55جابجایی چراغ های راهنمایی در خیابان خورناتی

به منظور بهبود دید سیگنال های چراغ راهنمایی ، در 12 آگوست 2021 ، چراغ های راهنمایی در خیابان خورناتی در تقاطع خیابان خورناتی و خیابان کریستاپور در ایروان به سمت راست جاده منتقل شده و در محل بالای جاده

در مورد این: اطلاع رسانی می کند پلیس راهنمایی و رانندگی

Source link