آتش سوزی در گیومری

47جامعه:

آتش سوزی در گیومری

در 13 آگوست ، ساعت 10:57 صبح ، مرکز مدیریت بحران منطقه ای شیراک زنگ خطر را دریافت کرد که آتش سوزی در پشت بام یکی از خانه های دو طبقه در خیابان لالایان در گیومری رخ داده است.

سه تیم آتش نشانی از گروه آتش نشانی بخش امداد و نجات منطقه ای وزارت امور اضطراری عازم محل حادثه شدند.

شدت آتش سوزی به شماره شماره 2 افزایش یافته است گروه عملیاتی مرکز مدیریت بحران منطقه ای از گروه آتش نشانی گروه امداد و نجات منطقه ای وزارت امور اضطراری عازم محل حادثه شدند.

آتش در ساعت 12:01 دقیقه و در ساعت 13:50 خاموش شد. اتاق زیر شیروانی خانه با اموال (حدود 150 متر مربع) سوخته است.

دو کامیون آب از بخش عمومی شهرداری گیومری در عملیات اطفای حریق شرکت داشتند.

Source link