نیروهای مسلح آذربایجان مواضع ارمنیان واقع در گغارکونیک را مورد تیراندازی قرار دادند. وزارت دفاع:

52نیروهای مسلح آذربایجان مواضع ارمنیان واقع در گغارکونیک را مورد تیراندازی قرار دادند. وزارت دفاع:

در 13 آگوست ، از ساعت 22:00 تا 22:40 ، یگانهای نیروهای مسلح آذربایجان از سلاح گرم کالیبر مختلف به سمت مواضع ارمنیان واقع در قسمت گغرکونیک در مرز ارمنستان و آذربایجان تیراندازی کردند.

آتش دشمن با اقدامات متقابل مواضع ارامنه خاموش شد. از طرف ارمنی تلفات جانی در بر ندارد.

تا ساعت 23:00 ، وضعیت در مرز ارمنستان و آذربایجان نسبتاً پایدار است.

وزارت دفاع

Source link