آتش سوزی در نزدیکی جنگل خسرو خاموش شد

134


جامعه:

آتش سوزی در نزدیکی جنگل خسرو خاموش شد

آتش سوزی در نزدیکی منطقه حفاظت شده جنگل خسروف خاموش شد. این توسط وزارت محیط زیست گزارش شده است.

امروز ، در 14 اوت ، آتش سوزی در نزدیکی بخش خسرو واقع در منطقه حفاظت شده جنگل خسرو خاموش شد. در حال حاضر ، کارهای خاموش کننده سیگار در حال انجام است. اوضاع تحت کنترل است.

در مورد میزان خسارت ناشی از آتش سوزی ، طبق برآوردهای اولیه ، حدود 10 هکتار از مناطق پوشیده از چمن سوخت.

شهروندان عزیز ، هوای گرم تابستان همیشه خطرات خاصی از آتش سوزی را به همراه دارد.

به منظور اجتناب از آتش سوزی های احتمالی و پیامدهای غیرقابل پیش بینی آنها ، از شما می خواهیم که اصول اطفاء حریق را به شدت رعایت کنید.

Source link