سقوط سنگ در بزرگراه گتاپ-مارتونی

105جامعه:

سقوط سنگ در بزرگراه گتاپ-مارتونی

در 14 آگوست ، ساعت 21:35 شب ، مرکز مدیریت بحران منطقه ای وایوتز زور با هشدار مواجه شد که ریزش سنگ در بزرگراه گتاپ-مارتونی ، نزدیک تقاطع روستای شاتین رخ داده است. برای برداشتن سنگ ها از جاده به کمک نیاز است.

گروه عملیاتی یگان آتش نشانی گروه نجات منطقه ای وزارت موقعیت های اضطراری عازم محل حادثه شدند.

معلوم شد که سقوط سنگ در کیلومتر 11 بزرگراه گتاپ-مارتونی رخ داده است.

امدادگران حدود 0.024 متر مکعب سنگ را از جاده خارج کردند.

Source link