کلبه هایی برای مرزبانان ویژه در اجتماع طغ قرار دارد

93جامعه:

کلبه هایی برای مرزبانان ویژه در اجتماع طغ قرار دارد

در صفحه فیس بوک شهرداری محلی می خوانیم:

هدیه ای که دو ماه پیش وعده داده شده در جامعه طغ است. کلبه های مخصوص مرزبانان در دو پست مهم ایجاد شد. سرپرست جامعه طغیان نرسس شادونتس و مرزنشینان از نیکوکار به دلیل مشارکت در تدارک مرزها بسیار تشکر می کنند.

Source link