آتش سوزی در روستای تسققلنج رخ داد حدود 1200 هکتار علوفه ذخیره شده سوخته است

51آتش سوزی در روستای تسققلنج رخ داد حدود 1200 هکتار علوفه ذخیره شده سوخته است

در 15 آگوست ، ساعت 14:27 ، مرکز مدیریت بحران منطقه ای آرماویر زنگ خطر سوختن علوفه در روستای تساقکلنج را دریافت کرد.

دو تیم آتش نشانی از گروه آتش نشانی بخش امداد و نجات منطقه ای وزارت امور اضطراری عازم محل حادثه شدند.

معلوم شد که حریق در حیاط یکی از خانه های خیابان دهم روستای تسققلنج رخ داده است.

این آتش سوزی در ساعت 15:17 خاموش شد و در ساعت 19:40 خاموش شد. حدود 1200 هکتار علوفه ذخیره شده سوزانده شد.

Source link