حدود 50 هکتار علوفه در کساخ سوخت

60جامعه:

حدود 50 هکتار علوفه در کساخ سوخت

در 14 آگوست ، ساعت 17:25 بعدازظهر ، مرکز مدیریت بحران منطقه کوتایک با دریافت زنگ خطر در حال سوختن منطقه ای پوشیده از چمن در خیابان دوم شارل آزناور در روستای کساخ است.

دو تیم آتش نشانی از گروه آتش نشانی بخش امداد و نجات شهر ایروان از وزارت شرایط اضطراری عازم محل شدند.

آتش در ساعت 18:10 خاموش شد و در ساعت 18:33 خاموش شد. حدود 50 هکتار علوفه (پوشش چمن (حدود 1500 متر مربع) سوخت).

Source link