زلزله سحرگاهان در مناطق شیراز و لری RA احساس شد

56جامعه:

زلزله سحرگاهان در مناطق شیراز و لری RA احساس شد

در 16 اوت ، ساعت 05:44 به وقت محلی (01:44 به وقت گرینویچ) ، شبکه لرزه نگاری سرویس حفاظت لرزه ای منطقه ای وزارت امور اضطراری جمهوری ارمنستان گرجستان-ارمنستان را با عرض جغرافیایی 41.22 43 عرض شمالی شمالی ثبت کرد. 43.94 و طول شرقی منطقه مرزی: 16 کیلومتری شمال شرقی روستای باورا ، 10 کیلومتری عمق کانون ، زمین لرزه 4.5 ریشتری.

شدت زلزله در مرکز این زلزله 6 درجه بوده است. این زمین لرزه در مناطق شیراک و لری با شدت 4-5 در و در منطقه تاوش با 3-4 ریشتر احساس شد.

MES:

Source link