زمین لرزه در 15 کیلومتری شمال شرقی روستای باوره ، منطقه شیراک

54جامعه:

زمین لرزه در 15 کیلومتری شمال شرقی روستای باوره ، منطقه شیراک

در 15 آگوست ، ساعت 23:42 به وقت محلی (19:42 به وقت گرینویچ) ، شبکه لرزه نگاری سرویس حفاظت لرزه ای منطقه ای وزارت امور اضطراری جمهوری ارمنستان با مختصات جغرافیایی 41.20 بافت شمال شمالی 43 ثبت شده است. -95 و طول شرقی ، منطقه مرزی گرجستان-ارمنستان: 15 کیلومتری شمال شرقی روستای باورا ، 10 کیلومتری عمق کانون ، زمین لرزه 3.3 ریشتر. شدت زلزله در مرکز این زلزله 4-5 بوده است.

این زمین لرزه در روستای باورا در منطقه شیراک با قدرت 3-4 ریشتر ، در روستاهای آماسیا ، زویقغیبور با 3 ریشتر و در پاغغبیر ، روستاهای متاوان در منطقه لری با 3 ریشتر احساس شد.

MES:

Source link