سطح دریاچه صنعا بین 9 تا 15 آگوست 2 سانتی متر کاهش یافت

50


جامعه:

سطح دریاچه صنعا بین 9 تا 15 آگوست 2 سانتی متر کاهش یافت

رژیم هیدرولوژیکی دریاچه صنعا 9-15 آگوست (2021)

سطح دریاچه صنعا در 9 تا 15 آگوست 2 سانتی متر کاهش یافت و به 1900.67 متر (15.08.21) رسید که 5 سانتی متر کمتر از سطح روز گذشته در سال گذشته و بالاتر از سطح 1 ژانویه 2021 است. .15 سانتیمتر
️: میزان آب مصرفی دریاچه سجانا برای آبیاری در بازه زمانی 9 تا 15 اوت 6.665 میلیون بود. کل آب مصرفی از 25 مه تا 15 اوت 168.244 میلیون نفر است. م³:
️: میزان انتقال آب به دریاچه صنعا از طریق خط لوله آب آرپا-سان در 9 تا 15 آگوست 0.847 میلیون متر مکعب و از 1 ژانویه تا 15 اوت 2021 ، شامل 133.833 میلیون متر بود. م³:

Source link