گاز در دریاچه وجود نخواهد داشت

51جامعه:

گاز در دریاچه وجود نخواهد داشت

شرکت گازپروم ارمنستان به اطلاع می رساند که گاز رسانی به مصرف کنندگان گاز منطقه “مرکزی” در منطقه لیچک در منطقه گغرکونیک در 24 آگوست از ساعت 10:00 تا 17:30 برای انجام کارهای برنامه ریزی شده قطع می شود.

Source link