از باشگاه زنان زیرویان ، سونا ، ماشا و پسر ، پونچ و توما از تعطیلات مشترک در مصر لذت بردند – اخبار ارمنی

246


برخی از اعضای پروژه باشگاه زنان ، زیرویان ، سونا ماتجوسیان ، ماشا به همراه پسرش ، پونچ و توما از تعطیلات خود در مصر لذت بردند.

آنها قبلاً به ایروان بازگشته اند و مرتباً عکس های جدیدی از تعطیلات خود را با هم منتشر می کنند.

روابط کاملاً گرم و دوستانه ای بین اعضای پروژه ایجاد شده است ، آنها اغلب وقت خود را با هم می گذرانند و Tert.am Life قبلاً خوانندگان خود را در مورد عاشقانه پونچی و توما مطلع کرده بود. خواه این زوج ترجیح دهند در مورد آن صحبت نکنند ، از انتشارات مشترک اجتناب نمی کنند.

Source link