نیکول پاشینیان با صدیر جپاروف رئیس جمهور قرقیزستان دیدار کرد

67سیاست

نیکول پاشینیان با صدیر جپاروف رئیس جمهور قرقیزستان دیدار کرد

نخست وزیر نیکول پاشینیان در سفر کاری خود به چولپون آتا ، قرقیزستان ، جایی که در جلسه شورای بین دولتی اوراسیا شرکت می کند ، شرکت می کند. سخنگوی نخست وزیر در این باره اطلاع می دهد.

در چارچوب این سفر ، نخست وزیر نیکول پاشینیان با صدیر جپاروف ، رئیس جمهور قرقیزستان دیدار کرد.

Source link