“حجم زیادی از کار انجام شده است” وزیر امور داخلی یک سال کار خود را خلاصه کرد

63


هموطنان عزیز ، چند روز پیش من یک سال مسئولیت خود را به عنوان وزیر محیط زیست به پایان رساندم. وزیر امور داخلی رومانوس پطروسیان در این باره یادداشتی نوشت.

وی به ویژه اشاره کرد “در طول این سال پر از آزمایش برای کشور ما ، حجم زیادی از کارها در این بخش انجام شده است که هدف آن داشتن محیطی حفاظت شده ، سبزتر و توسعه محیط زیست در جمهوری ارمنستان تحت مدیریت دانش محور است.

از 47 ایستگاه هیدرو هوانوردی واقع در ارمنستان ، ایروان ، 6 ایستگاه در ارمنستان ، در شیراز ، لوری ، آراگاتسوتن ، وایوتزور ، آرماویر و آرارات ، 23 ایستگاه با پشتیبانی UNDP با معرفی دولت جدید مدرن شده اند. -ایستگاه های هوایی اتوماتیک پیشرفته

Source link