چهار ماه است که محصولات هووسپاوان آبیاری نمی شوند

56چهار ماه است که محصولات هووسپاوان آبیاری نمی شوند (فیلم)

مشکل آب در هووسپاوان سالهاست که حل نشده است. در این مورد ، عمدتا در مورد آب آبیاری است. آب آشامیدنی کمیاب است ، اما به نوعی کافی است. اما کمبود آب آبیاری و اخیراً کمبود آن باعث مشکلات جدی می شود.

جزئیات در ویدئوی تلویزیون عمومی Արցախ

Source link