ماشین حدود 8 متر به سمت دره حرکت کرد

96ماشین حدود 8 متر به سمت دره حرکت کرد

در 22 اوت ، ساعت 14:56 ، مرکز مدیریت بحران منطقه ای گغارکونیک زنگ خطر را دریافت کرد که در نزدیکی شهر چمبارک ، خودرو از جاده خارج شده و حدود 8 متر به داخل تنگه سر خورد.

یک تیم آتش نشانی از یگان آتش نشانی بخش امداد و نجات منطقه ای وزارت امور اضطراری عازم محل حادثه شد.

امدادگران خودروی “اواز” را از تنگه خارج کرده ، برق را قطع و شیر سیلندر گاز را بستند.

Source link