وزیر دفاع عازم روسیه می شود

82وزیر دفاع عازم روسیه می شود

هیاتی به ریاست ارشاک کاراپتیان ، وزیر دفاع جمهوری ارمنستان ، در 22 آگوست برای شرکت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه نظامی-صنعتی “ارتش 2021” و بازی های بین المللی ارتش ، به روسیه سفر می کند. به

وزارت دفاع:

Source link