Mnatsakan Avetisyan ، پسری با “صدای شکسته” که در جنگ مشهور شد ، ازدواج کرد – اخبار ارمنی

188


سرباز Mnatsakan Avetisyan ، که در جنگ دوم اربعین مشهور شد ، ازدواج کرد.

مجری ژاک هاکوب پاپیکیان عکس هایی از Mnatsakan հարس հարس հարس հարس հարس հարس հարس հարس հարس հարس հարس و و و كیت و نین و ن

“در وقایع نگاری جنگ 44 روزه ، شخصیت ها و رویدادهای برجسته ای وجود داشت که به نماد جمعی آن دوران سخت و گرامی تبدیل شد. مطمئناً مناتسکان را به خاطر خواهید آورد ، قسمتی وجود داشت که او با صدای شکسته به او آموزش می داد “آتش با گلوله” … بنابراین ، این پسر که زندگی را پشت سر گذاشت و با او مبارزه کرد ، امروز خانواده تشکیل داد.
خوشحالم که فرصتی برای انجام وظیفه خود در قبال او ، در حضور بچه های مدافع ما وجود داشت. شاد باشید ، عشق شما با تمام وجود این روز فوق العاده را به شما نزدیک کرد. شبی بافته شده از دعاها. “

Source link