تمرینات در جوامع Karchaghbyur و Tsovak

75جامعه:

تمرینات در جوامع Karchaghbyur و Tsovak

در 25 آگوست ، MPP Gegharkunik تمرینات “هشدار ، تخلیه ، سرپناه” را در جوامع Karchaghbyur و Tsovak در منطقه Gegharkunik RA انجام می دهد.

از مردم خواسته می شود که نگران نباشند.

Source link