“من مدتهاست در مورد این مجموعه عکس می بینم ، اما ابتدا 135 کیلوگرم بودم ، سپس باردار بودم” مجموعه عکس گوهر اوتیسیان با تصویر مالنا – اخبار از ارمنستان

1931


گوهر اوتیسیان ، آرایشگر ارمنی مقیم روسیه ، با مجموعه ای جدید از عکس ها خود را به پیروان خود معرفی کرد و گفت که مدت ها بود در آرزوی چنین تیراندازی هایی بود. او خود را ملنا معرفی کرد.

“عزت نفس دوست دخترت وقتی 1 کیلو کم کرد. صادقانه بگویم ، من مدتها در آرزوی یک مجموعه عکس با تصویر مالنا بودم. اما در ابتدا 135 کیلوگرم وزن داشتم ، سپس باردار بودم ، سپس زایمان و شکم بزرگ او نوشت: “اینجا ، کم کم ، همه رویاهای من می تواند محقق شود.”

پیوست نشریه بعدی ، گوهر از نظر پیروانش پرسید که آیا سیگار می کشد یا نه.

Source link