تصادف مرگبار رانندگی در تالین ندامتگاه

71







جامعه:

تصادف مرگبار رانندگی در تالین ندامتگاه

2021 برخورد خودروهای فورد ترانزیت اوپل آسترا در کیلومتر 90 اتوبان ایروان-گیومری در 24 آگوست ، حوالی ساعت 8 شب ، منجر به مرگ راننده و راننده ماشین دیگر شد. به

یک پرونده جنایی در بخش تحقیقات تالین اداره تحقیقات منطقه ای آراگاتسوتن کمیته تحقیق و تفحص از جمهوری آذربایجان مطابق ماده 242 ، قسمت 2 قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است و تحقیقات مقدماتی در جریان است.

اطلاعبه فرض: جرم که در: مظنون یا: متهم در نظر گرفته شده است: بی گناه، چند تا هنوز: او گناه ثابت شده: نه RA: جنایی: آزمایش با کد ایجاد به ترتیب:`: از دادگاه`: مجاز زور: که در: وارد شد: با حکم:

اطلاعات کمیته تحقیقاتی RA و روابط عمومی





Source link