سرژ سرکیسیان از خاچاتور سوکیاسیان شکایت خواهد کرد

82سیاست

سرژ سرکیسیان از خاچاتور سوکیاسیان شکایت خواهد کرد

سومین رئیس جمهور ارمنستان سرژ سرکیسیان از معاون حزب “قرارداد مدنی” خاچاتور سوکیاسیان شکایت خواهد کرد.

امرام ماکینین وکیل سرکیسیان این اطلاعات را در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد.

“امروز در مجلس شورای ملی جمهوریخواه خاچاتور سوکیاسیان نمایانگر افترا به شهرت خوب سومین رئیس جمهور ارمنستان سرژ سرکیسیان است اطلاعات:او می نویسد: “من در حال آماده شدن برای طرح شکایت با درخواست رد آن هستم.”

Source link