فعالیت کارخانه های نان متعلق به 2 شرکت متوقف شده است

59


فعالیت کارخانه های نان متعلق به 2 شرکت متوقف شده است

بازرسان بازرسی ایمنی مواد غذایی RA مراکز منطقه ای Gegharkunik و Ararat اقدامات کنترلی را در کارخانه های تولید نان متعلق به “خورانارد” (منطقه گغارکونیک ، روستای گههویت) Վարդ “Vardisho” (منطقه آرارات ، Masis) LLC انجام دادند.

بازرسی نشان داد که:
: در هر دو کارگاه ، اتاقهای تولیدی ، کمکی و خانگی تمیز ، بازسازی شده و در شرایط مناسب نگهداری نمی شدند.
: دیوارها و سقف کارگاه ها گل آلود بود ، شرایط بهداشتی و بهداشتی در مناطق زندگی مطابق شرایط لازم نبود ،
: رختکن کارکنان مبلمان کافی نداشت ، حمام از آب جاری برخوردار نبود ، اقلام بهداشتی وجود نداشت ،
: کارکنان درگیر در زنجیره غذایی تحت معاینات پزشکی منظم اجباری قرار نگرفتند.
: نهاد نظارتی با تعیین مهلت برای رفع تخلفات ، فعالیت های تولیدی کارخانه های نان مذکور را متوقف کرد.

SATM

Source link