آموزش آتش در محدوده تیراندازی یکی از واحدهای نظامی واحد سوم ارتش

65آموزش آتش در محدوده تیراندازی یکی از واحدهای نظامی واحد سوم ارتش

به منظور بهبود آموزش فردی سربازان ، تمرین عملی تمرین آتش در 27 آگوست در محل تیراندازی یکی از واحدهای نظامی واحد نظامی سوم برگزار شد.

از وزارت دفاع به ما اطلاع می دهند که به کارکنان دستور داده شده است که قوانین ایمنی را رعایت کنند ، تمرینات مختلف آتش نشانی را انجام دهند ، آموزش های عالی را نشان دهند ، و کارهای تعیین شده را به طور عالی انجام دهند.

Source link