بزرگراه استپاناکرت-شوش دارای نور شب است

57







بزرگراه استپاناکرت-شوش دارای نور شب است

دقایقی پیش ، بزرگراه استپاناکرت-شوش با نورپردازی شبانه روشن شد.

همانطور که می نویسد “آرشاپرسآندرانیک سیمونیان ، بازرس فنی بخش سرمایه وزارت شهرسازی جمهوری آذربایجان ، موارد زیر را گفت:

“کارها از یک ماه پیش آغاز شده است. شبکه روشنایی خیابانی در جاده استپناکرت به لیساگور نصب شده است. مساحت کل 28 کیلومتر است که 8.5 کیلومتر آن ، قسمت جاده استپاناکرت-شوش ، در حال حاضر کاملاً آماده و متصل است.

240 ستون نصب شده است ، با تعداد متناظر چراغ های LED کم مصرف با توان 100 وات. ما قصد داریم بقیه را حدود یک ماه دیگر تکمیل کنیم. الف گفت: “البته روشنایی این بخش جاده برای ما اهمیت زیادی دارد.” سیمونیان افزود که کارهای مشابه در حال حاضر در جاده 35 کیلومتری استپاناکرت-بازار قرمز در حال انجام است.





Source link