ولادیلن بالیان آهنگساز مشهور درگذشت

117ولادیلن بالیان آهنگساز مشهور درگذشت

وزارت آموزش ، علوم ، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان با تأسف عمیق اعلام می کند که هنرمند مردمی جمهوری ارمنستان ، آهنگساز ولادیلن بالیان در سن 97 سالگی درگذشت.

وزارت آموزش و پرورش و علوم جمهوری ارمنستان این ضایعه را به بستگان ، دوستان ، همکاران و ستایشگران آهنگساز عزیز تسلیت می گوید.

در ارتباط با مرگ ولادیلن بالیان ، یک کمیسیون دولتی با تصمیم نخست وزیر آر.آ.ا.

Source link