آتش سوزی در یکی از خانه های روستای گی

68جامعه:

آتش سوزی در یکی از خانه های روستای گی

در 30 آگوست ، ساعت 3:58 بامداد ، مرکز مدیریت بحران منطقه ای آرماویر با هشدار مواجه شد که آتش سوزی در یکی از خانه های خیابان دوم گورکی در روستای گی رخ داده است.

دو تیم آتش نشانی از گروه آتش نشانی بخش امداد و نجات منطقه ای وزارت امور اضطراری به محل حادثه اعزام شدند.

معلوم شد که آتش سوزی در انبار حیاط یکی از خانه ها (حدود 80 متر مربع) رخ داده است.

آتش در ساعت 04:35 مهار شد و در ساعت 05:10 خاموش شد. حدود 50 متر مربع از انبار و وسایل منزل سوزانده شد.

Source link