تامین آب در عربکیر صبح باز می گردد. آب وئولیا

129تامین آب در عربکیر صبح باز می گردد. آب وئولیا

به دلیل مشکلات فنی اضافی ناشی از حذف حادثه اصلی آب “آرزنی 2 – ایروان” ، تامین آب در منطقه اداری عربکیر ایروان در 31 اوت ساعت 9:00 بازسازی می شود. شرکت “Veolia Water” در این باره پیامی را منتشر کرد.

این شرکت از مصرف کنندگان برای ناراحتی عذرخواهی می کند و پیشاپیش از درک آن متشکرم.

Source link