انتخابات رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان در 9 سپتامبر برگزار می شود

57انتخابات رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان در 9 سپتامبر برگزار می شود

2021 کنفرانس عمومی کمیته ملی المپیک ارمنستان در 9 سپتامبر 2010 ساعت 15 در سالن کنفرانس ایروان برگزار می شود. این توسط وب سایت رسمی کمیته ملی المپیک ارمنستان گزارش شده است.

دستور کار شامل 4 موضوع است:

  1. 2016 – 2020 در مورد کارهای انجام شده توسط کمیته ملی المپیک ارمنستان در آن دوره.
  2. گزارش کمیته حسابرسی کمیته ملی المپیک ارمنستان
  3. انتخابات:
  4. مسائل فعلی:

لازم به یادآوری است که گاگیک تساروکیان در حال حاضر رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان است.

Source link