مارک ساغاتلیان امروز 50 ساله می شد پست و عکسهای بایگانی تاتا – اخبار ارمنستان

136


مارک ساغاتلیان بازیگر ، مجری و شومان امروز 50 ساله می شد. خواننده تاتان یادداشتی را برای انتشار عکس های بایگانی به یادگار گذاشت.

مارک در 1 سپتامبر 50 ساله می شد. بسیاری از افکار ، پروژه ها ، روزهای زندگی نشده که هنوز باید به آنها می رسید … اما سرنوشت مسیر دیگری را به زندگی دوست ما داد. مایه آرامش است که مارک نه تنها در یاد ما ، دوستان و اقوامش ، بلکه مخاطبان ، مردم ما در ارمنستان و دیاسپورا نیز به یاد می آورند. خواننده نوشت: “یادت مبارک و تولدت مبارک ، مارک عزیز.”

Source link