“زندگی من ، قوانین من” مجموعه عکسهای جسورانه سربوک

123

سربوک خواننده یک سری عکس جسورانه جدید ارائه داد. سربوک عکس ها را در صفحه اینستاگرام خود قرار داد و زیرنویس کرد: “زندگی من ، قوانین من.”

زودتر Tert.am Life:به: LIFEROOM: سربوک در طول پروژه در مورد شخصیت های جسور خود صحبت کرد و خاطرنشان کرد که مردم به تصویر صحنه ای متفاوت از زندگی روزمره نیاز دارند. او روی صحنه آزاد است.

https://www.youtube.com/watch؟v=KUP2Kuc5Ufw:

Source link