طرف ارمنی به یکی از مواضع واقع در شوش شلیک نکرده و هیچ گونه تلفاتی نداشته است. ارتش دفاع در بیانیه وزارت دفاع آذربایجان

47طرف ارمنی به یکی از مواضع واقع در شوش شلیک نکرده و هیچ گونه تلفاتی نداشته است. ارتش دفاع در بیانیه وزارت دفاع آذربایجان

بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مبنی بر اینکه در 3 سپتامبر ، بین ساعت 01:00 تا 02:15 ، طرف ارمنی یکی از مواضع واقع در شوش را شلیک کرد ، اطلاعات غلط است. سرویس مطبوعاتی ارتش دفاع در این مورد اطلاع می دهد.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام می کند که یگان های ارتش دفاع به شدت از رژیم آتش بس پیروی می کنند و فقط برای جلوگیری از تحریکات دشمن پاسخ می دهند.

Source link