آژانس رتبه بندی مودیز ، وضعیت ارمنستان را بدون چشم انداز پایدار تغییر می دهد

101


موسسه رتبه بندی مودیز در سال 2021 در 31 اوت 2010 ، در چارچوب اعطای رتبه بعدی جمهوری ارمنستان ، رتبه فعلی “Ba3” بدون تغییر باقی ماند.

“این نشریه تأکید می کند که مبانی اقتصادی کشور ، از جمله قدرت اقتصادی ، نهادهای کشور ، حکومتداری ، قدرت مالی و مالی ، از جمله مشخصات بدهی ، تغییر قابل توجهی نکرده است ، اما کشور در حال پذیرش بیشتر در برابر خطرات تصادفی است.”آرمانپرس:همانطور که به نقل از “Արմենپرس” ، در پیام منتشر شده توسط وزارت دارایی RA ذکر شده است.

این اولین بازبینی توسط آژانس رتبه بندی مودیز از زمان پایان شیوع بیماری همه گیر COVID-19 پس از پایان جنگ ارسخان است. مدیریت اقتصادی و مالی ، که انعطاف پذیری و تاب آوری اقتصادی کشور را افزایش می دهد.

Source link