بیش از 4300 جلسه روانشناسی تحت برنامه حمایت دولتی انجام شده است

102بیش از 4300 جلسه روانشناسی قبلاً تحت برنامه پشتیبانی دولتی برگزار شده است (فیلم)

روانشناسان همچنان با افرادی ملاقات می کنند که سختی های جنگ را روی پوست خود تجربه کرده اند تا به مشکلات آنها گوش دهند. در حال حاضر بیش از 4300 جلسه روانشناسی تحت برنامه حمایت دولتی برگزار شده است. دولت در این مورد اطلاع می دهد.

یک خط تلفن مستقیم وجود دارد: 060 834 777.

Source link