تعطیلات سه روزه و Cashback – پیشنهاد جدید برای دارندگان کارت Converse Bank MasterCard

85


بانک کانورس از راه اندازی کمپین دیگری خبر می دهد. در چارچوب این کمپین ، مشتریان تا 30،000 AMD از خریدهای غیرنقدی انجام شده از 1 سپتامبر تا 30 نوامبر ، شامل می شوند. گواهی:

در عین حال ، با تبدیل شدن به دارنده کارت MasterCard Bank در طول کمپین ، مشتریان از 50٪ کاهش هزینه خدمات سالانه در طول اعتبار کارت بهره مند می شوند.

لازم به ذکر است که بانک از سال 2009 عضو سیستم پرداخت بین المللی مسترکارت بوده است. در سالهای اخیر ، بانک تعدادی از تبلیغات موفق را با این سیستم انجام داده است ، که در نتیجه دارندگان کارت از بازپرداخت بهره مند شده و هدایای ارزشمندی از جمله بلیط خانوادگی به دیزنی لند پاریس دریافت کرده اند.

جزئیات عمل: https://benefits.conversebank.am/fa/current-promotions/item/2021/08/27/ConverseBank-Mastercard/

این بانک تحت کنترل بانک مرکزی است.

Source link