جسد یک سرباز ارمنی دیگر در جراکان پیدا شد

58


در نتیجه عملیات جستجو توسط جمهوری آذربایجان در قسمت جنوبی این کشور ، در 4 سپتامبر ، بقایای یک سرباز ارمنی در منطقه جراکان (جبرائیل) پیدا شد و به استپاناکرت منتقل شد. سرویس اضطراری دولتی وزارت امور داخله جمهوری ارسباخ در این باره اطلاع می دهد.

در این بیانیه آمده است: “هویت وی پس از بررسی پزشکی قانونی در ارمنستان تایید می شود.”

Source link