اعتراضات علیه پاسپورت بهداشتی بار دیگر در پاریس برگزار می شود

81جامعه:

اعتراضات علیه پاسپورت بهداشتی بار دیگر در پاریس برگزار می شود

تجمع گسترده مخالفان معرفی گذرنامه های بهداشتی در فرانسه روز شنبه در پاریس برگزار شد. RIA Novosti در این باره می نویسد.

این اقدام به دعوت رهبر جنبش “میهن پرستان” فلوریان فیلیپو برگزار شد.

آهنگ های موسیقی نوازندگان فرانسوی اجرا شد.

بسیاری از تظاهرکنندگان سه رنگ فرانسه را در دست داشتند.

Source link