تقریباً در تمام مناطق ارمنستان به ابتکار حزب کمونیست پوسترهای بزرگی نصب شد

135


تقریباً در تمام مناطق ارمنستان به ابتکار حزب کمونیست پوسترهای بزرگی نصب شد

به ابتکار حزب کمونیست ارمنستان ، پوسترهای بزرگی با تصاویر استپان شاهومیان و مارشال باغرامیان با موضوع دوستی ارمنستان و روسیه تقریباً در تمام مناطق ارمنستان نصب شد.

هموطنان عزیز ، ما همیشه آماده خدمت به رفاه کشور و مردم خود هستیم.

حزب کمونیست در صفحه فیس بوک خود نوشت: “بیا ، دور حزب خودت متحد شو ، تا با هم بتوانیم سرزمین مادری خود را دوباره شکوفا کنیم.”

Source link