تولید مشروبات الکلی در ارمنستان افزایش یافته است

386


در ژانویه تا جولای سال جاری ، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، حجم تولید شراب در ارمنستان 44.6 درصد و برندی-15-1 درصد افزایش یافت. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط کمیته آمار RA ، 21 میلیون و 516.6 هزار لیتر براندی و 7 میلیون 064.8 هزار لیتر شراب تولید شد. حجم تولید آبجو در همان دوره 7 ․ 1، و ودکا – 20 ․ 1 increased افزایش یافته است. تولید سایر مشروبات الکلی 2.4 برابر افزایش یافته است.

Source link