مقبره های تخته ای در حین ساخت و ساز در وانادزور پیدا شد

141


معمار ارشد وانادزور سورن ابوویان نوشت:

در 4 سپتامبر سال جاری ، مقبره های دال در محدوده کارهای خیابان سازی خندزروت سوم مرحله سوم نوسازی سیستم آبرسانی وانادزور ، با بازرسی بصری هزاره سوم قبل از میلاد پیدا شد. من کارها را به روش مقرر در قانون متوقف کردم ، به نهاد مجاز دولتی مراجعه کردم ، امروز گروه باستان شناسی محل را بررسی کرد تا روند بعدی کارها را ارائه دهد.

این یافته های کوچک ثابت می کند که وانادزور 5000 سال پیش سکونت داشته و دارای فرهنگ بالایی بوده است.

Source link