“یک عکس دیوانه وار” دوستانه “” : الکساندر باباسیان و اوا بغداساریان با عکس های جدید شایعات عاشقانه را تشدید می کنند – اخبار ارمنستان

845


بازیگر الکساندر باباسیان و بازیگر زن اوا بغداساریان دوباره عکسهای مشترکی را منتشر کردند.

اگرچه آنها هر دو نوشتند که عکسها دوستانه هستند ، اما آنها صحبتهای مربوط به روابط شخصی خود را گرم کردند ، که پس از عکسهای گرم قبلی گسترش یافت.

اسکندر در کنار عکس نوشت و کلمه دوستی را در نقل قول ها نوشت: “یک مناسبت دیگر ، یک عکس دیوانه کننده” دوستانه “.

“از مجموعه نقاشی هایی که قبلاً به یک سنت تبدیل شده است. اوا به نوبه خود نوشت: “یک عکس خوب ، به چیز دیگری فکر نکنید.”

Source link