دولت اتحادیه تهدیدی برای حاکمیت ارمنستان است

139


پس از شکست طرف ارمنی در جنگ 44 روزه در سال 2020 ، استقرار نیروهای حافظ صلح روس در ارسباخ و تحولات سیاسی داخلی در ارمنستان ، صحبت های زیادی در مورد اجبار روسیه برای پیوستن به کشور اتحادیه ارائه شده به ارمنستان وجود دارد. به دنبال مثال بلاروس ، این امر به معنای از دست دادن حاکمیت و استقلال ارمنستان است و در درازمدت این فرصت را برای ارمنستان از دست می دهد تا با دیگر بازیگران خارجی همکاری فعال داشته باشد.

“اتحادیه شهروندان آگاه”

Source link