معلوم است فرماندار بعدی گغرکونیک چه کسی خواهد بود

78سیاست

معلوم است فرماندار بعدی گغرکونیک چه کسی خواهد بود

موضوع تعیین فرماندار گغرکونیک در دستور کار جلسه فردای دولت قرار دارد. این پست پس از انتصاب گنل سانوسیان به عنوان وزیر اداره و زیرساخت های منطقه خالی است.

کارن سرکیسیان در جلسه فردا به عنوان فرماندار منصوب می شود. نام وی در پیش نویس تصمیم ذکر نشده است ، اما به احتمال زیاد: او رئیس کمیته آب است.

به هر حال ، مطبوعات در مورد این موضوع حتی قبل از انتخابات ویژه مجلس شورای ملی نوشتند.

Source link